darts

2011. 01. 26.

Több cikkben is foglalkoznak az idegen szavak, nevek toldalékolásával, viszont nem találtam olyan szabályt, melyet egyértelműen tudnék alkalmazni a \”darts\” esetében. A \”ts\” betűkapcsolat itt \”bonyolultnak\” minősül és a kötőjeles kapcsolás a helyes, vagy a kivételek közé sorolják? Ehhez hasonlóan: kötőjeles vagy egybeírandó, ha összetétel tagjaként szerepel (pl.: -nyíl, -tábla, -klub) társul hozzá?

A „darts” szó toldalékos alakjai: dartsot, dartsok, dartsa, dartscal (l. Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila, Helyesírás, Osiris, 2005, 586.). Összetételi tagként egybeírjuk az utótaggal: dartsnyíl, dartstábla, dartsklub.
A helyes írásmód megállapításához a szó kiejtését vesszük alapul: [dárc]. Ahol szükséges, a toldalék első hangja teljesen hasonul a szó utolsó kiejtett mássalhangzójához, például: darts+val=dartscal (216/b szabálypont).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra