díjat, nagy kezdőbetűs fogalom idézése

2011. 03. 09.

Segítségét szeretném kérni, hogy a jelenleg érvényes nyelvtani szabályok szerint mi a helyes írásmódja az alábbi kifejezésnek.
írásmódja „reklamációs díj”-at vagy „reklamációs díj”-t.

Amennyiben lehetséges, úgy szívesen venném ha megjelölné a Megyar Helyesírási Szabályzat mely pontja rendelkezik erről.

Másik kérdésem az lenne, hogy ha a reklamációs díj, egy hirdetményből idézett kifejezés, amennyiben a hirdetményben nagy betűvel szerepel, úgy az idézőjel között nagybetűvel vagy kis betűvel irandó.

A „díj” szóhoz a tárgyrag túlnyomórészt „-at” formában kapcsolódik. Ez nem helyesírási kérdés, hiszen a kiejtést érinti (az írás pedig e téren pontosan követi a kiejtést), így a helyesírási szabályzat sem rendelkezik róla. Az idézés ténye és a jelzős szókapcsolat alapvetően nem befolyásolja a ragot.

Forrásként A magyar nyelv szóvégmutató szótárát említhetem (Akadémiai Kiadó, Bp. 1994), amely az egyes szavak nyelvtani adatait is tartalmazza, és ez a „díj” szónál, a 159. oldalon, a D oszlopban a 13-as kódot adja meg, ami annyit tesz, hogy a rag elsődleges alakja az „-at” (1-es kód), bár előfordul váltakozás a „-t” formával (3-as kód). Hozzátenném, hogy a „díj” szó összes előtagos alakjánál (vizsgadíj, munkadíj… alkuszdíj, kb. 40 db) a 01-es kód szerepel, tehát ez is az „-at” végződés mellett szól. A másik forrás, amit tudok adni, a Hungarolingua Gyakorlati magyar nyelvtan (Debreceni Nyári Egyetem, 1995), amely egyfelől említi a 62. oldalon a „díj” szót azok között a szavak között, amelyeknek a többesszám-jele „-ak” (ilyen pl. a „ház”, a „toll” szó is), a 68. oldalon pedig a tárgyeset ragjánál azt írja: „A többesjel előtti ‘a’ a szóvégtől függetlenül megőrződik az accusativus rag előtt is, pl.: egyalakú tő: házat, tollat”. Harmadik forrásként a Magyar Nemzeti Szövegtárra hivatkozhatok (http://corpus.nytud.hu/mnsz/), ahol a „díjat” alakra 8574 találat van, a „díjt” alakra viszont csupán 3.

Ami a kezdőbetűt illeti, két megoldás van: ha az eredeti formát, illetve az ahhoz való betű szerinti ragaszkodást akarjuk hangsúlyozni, akkor írhatjuk pontosan úgy, ahogy a forrásban szerepel, és utána a „(sic!)” megjegyzést illesztjük (idézőjel nélkül): így utalhatunk arra, hogy valóban szakasztott ebben a formában fordult elő (a szó azt jelenti latinul: „így”). Ha viszont nem szükséges az eredeti írásmódot hangsúlyozni, akkor kis kezdőbetűvel írhatjuk mindkét tagját: „reklamációs díj”, hiszen ez a helyes alak a szabályzat 144. pontja alapján.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra