a szeret és a vár igék etimológiája

2011. 04. 14.

A szeretlek, várlak igealakok magyar sajátosságok?
A másik kérdés: mi a helyes seggbe rúglak vagy seggberúglak? Miért?

Az etimológiai szótárak tanúsága szerint mind a szeret, mind a vár ősi örökség, az előbbi az uráli korból, az utóbbi az ugor korból származtatható, vagyis nyelvünknek még nem önálló életében jelentek meg. A szeret az igenévszó jellegű szer szóra vezethető vissza, annak mozzanatos vagy műveltető képzős alakja.

A seggbe rúglak helyes írásmódja: a különírás. Az írásmódra vonatkozó tudnivalókat a helyesírási szabályzat 125. a) alpontjának a következő részletében olvashatjuk: „A valamilyen raggal jelölt határozós kapcsolatok tagjait (az állandó szókapcsolatokban is) általában különírjuk egymástól: eszébe jut, munkába lép, rosszul jár, földre hull, nyakon csíp, pellengérre állít, ráncba szed, jutalomra érdemes stb.”.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra