kezdőbetűk a megszólításban

2011. 07. 08.

Hivatalos levél címzésében a következő formát használtam:
Tisztelt XY (a címzett vezeték- és keresztneve) ügyvezető igazgató úr!

Valaki kijavított, hogy az Ügyvezető Igazgató Úr-at nagy betűvel kellett volna írnom.
Tudomásom szerint helyesírásilag nem követtem el hibát, és udvariatlan sem voltam.
Vagy nem így van? Miként rendelkezik erről szabályzatunk?

A helyesírási szabályzat 149. pontja foglalkozik a megszólítások írásmódjával. E szabály értelmében („Levelekben és hivatalos iratokban a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül nagybetűvel szokás kezdeni a megszólításban szereplő közneveket is (de a mellékneveket, kötőszókat már nem): Drága Ilonka Néni! Osztályvezető Kartárs! Tisztelt Kovács Úr! Mélyen tisztelt Asszonyom és Uram! Stb.”) tehát az úr vagy úrhölgy szavakat írhatjuk nagybetűvel. A szabály további része kitér arra, hogy a magánlevelekben „a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül a többi szót kezdhetjük kisbetűvel is: Kedves barátom! Tisztelt Nagy úr! Édes jó anyám és apám!”
Ön tehát valóban nem követett el helyesírási hibát, csak a szokás ellen vétett.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra