anyatárs

2011. 07. 14.

Az ‘anyatárs’ szó használatával kapcsolatosan kérdezném meg, hogy a fiatalok házassága nyomán „anyós” helyzetbe került két anya szólítja-e, nevezi-e így egymást, vagy az apósok is említhetik, szólíthatják ezzel a szóval a vő vagy a meny anyját. Világosabban: Erőss Istvánnak anyatársa-e Veress Anna, még akkor is, ha ő nem anya?

A magyar nyelv nagyszótára szerint az anyatárs szó két jelentésben használatos:
1. ’egy gyermek anyja egy másik (ismerős) gyermek anyjához való viszonyában’. Egy példamondat: Hát ilyen nincs! – fordul anyatársa felé Ádám anyukája (Magyar Hírlap, 1999).
2. (nyelvjárási) ’valamelyik házastárs anyja a másik házastárs szüleihez való viszonyában; nászasszony’. Egy példamondat: A nyílásban éppen a Mózsi bácsi karjaiba repült. Az öreg jól megtántorodott, de aztán keményen megragadta az asszonyt. – Miféle puskából lőtték ki magát, anyatárs? – kérdezte Mózsi bácsi (Tamási Áron, 1934).

Ez utóbbi mondatból kiderül, hogy nemcsak a férj vagy a feleség anyja, hanem az apja is szólíthatja anyatársnak a vő vagy a meny anyját. A szó ebben a második jelentésben egyébként elsősorban Erdélyben használatos.

Forrás: Ittzés Nóra (főszerk.) 2006. A magyar nyelv nagyszótára II. A–azsúroz. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 856.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra