hogy, ahogy, hogyan, ahogyan

2011. 07. 21.

Különbséget teszünk-e abban, hogy írásban inkább a hogyan, ahogyan, éppen alakokat használjuk, nem pedig a hogy, ahogy, épp alakokat (ezeket inkább szóban)?

A Nyelvművelő kéziszótár (Grétsy–Kemény szerk. Budapest, Tinta 2005. 25. o.) a következőt írja a kérdésről: „ahogy – kötőszói szerepű vonatkozó határozószó; időhatározói, továbbá mód- és állapothatározói mellékmondatot vezet be (az utóbbiakban ‘ahogyan’ változatban is).”
Az ‘ahogy’ és az ‘ahogyan’ között tehát a mondat jellegéből adódó különbség van: az ‘ahogy’ időhatározói mellékmondatban, az ‘ahogyan’ mód- és állapothatározói mondatokban fordul elő elsősorban.
A ‘hogyan’ alapvetően kérdő határozószó, sokszor ezt – illetve rövidült alakját – használjuk az ‘ahogyan’ és az ‘ahogy’ helyett.’
Kérdésére válaszolva azt javaslom, hogy írásban az ‘ahogy’ és ‘ahogyan’ formákat használja a megfelelő alárendelő mondatban.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra