névutós szerkezet

2011. 09. 10.

A segítségét szeretném kérni abban, hogy jól értsem, mit takar a névutós szerkezet fogalma. Azért fontos nekem, mert csak így tudom eldönteni, hogy hova kell tenni a többszörös birtokos szerkezetben a „-nak, -nek” ragot, ahogy azt a Nyelvművelő kézikönyv II. kötetének 246–247. oldalán olvastam.

A mondatom a következő:
„Öt utód is született Júda déli királysága királyainak a vonalán.”
Ezt a megoldást diktálná az a szabály, hogy az utolsó birtokos jelző kap birtokos ragot.

De ha a „királyok vonala” kifejezés névutós szerkezet, akkor ez a megoldás lenne a helyes:
„Öt utód is született Júda déli királyságának a királyai vonalán.”

A névutók olyan szavak, melyek névszók, rendszerint főnevek után állnak, és velük együtt fejezik ki a cselekvés körülményeit. A névutós névszók a mondatban a határozó szerepét töltik be. Pl.: fa alatt, kerék alá, napok múlva, ettől fogva, barát nélkül, kérdezés útján stb.
A névutós szerkezettel szemben a kérdésben szereplő királyok vonala birtokos jelzős szerkezet.
A helyes megoldás tehát: Öt utód is született Júda déli királysága királyainak a vonalán.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra