napló, naplója

2011. 09. 22.

Helyës-ë a „naplaja” szó („naplója” értelëmben)?

A kérdés az olyan szavakat érinti, amelyekben a szótő a toldalékok előtt megváltozik. Az ún. hangszínt és időtartamot váltakoztató névszótövek sorába kevés szó tartozik, mint pl. ajtó ~ ajtaja.
A Magyar grammatika c. egyetemi tankönyv a következőket sorolja fel: „ajtó, apró, első, erő, esztendő, idő, kettő, külső, mező, tető, tüdő, velő, vessző, vő, zászló”. Régebben több is volt, pl. „korsó, tinó”, de ahogy ezek ma már egyalakúak, a felsorolt szavak közül is egyes szavak harmadik személyű birtokos személyjeles alakjaiban a hosszú magánhangzós szótő figyelhető meg: pl. tető ~ teteje ~ tetője, zászló ~ zászlaja ~ zászlója.
A „napló” nem tartozik e szavak közé, nem helyes alak a *naplaja.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra