szófajok és szóelemek

2011. 10. 18.

A következő szavak szófajára és szóelemeire lennék kíváncsi:
energiatermelő, folyamatokhoz, hiányában, tartalmazzák

A kérdezett szavak szófajai és szóelemei a következők:
1. energiatermelő (berendezés) – szófaja: folyamatos melléknévi igenév; szóelemei: energia+term- (szótövek); toldalék: -l (igeképző), -ő (melléknéviigenév-képző);
2. folyamatokhoz – szófaja: főnév; szóelemei: folyamat- (szótő), -k (többesjel), -hoz (határozórag);
3. hiányában – szófaja: főnév; szóelemei: hiány- (szótő), -a (birtokos személyjel), -ban (határozórag);
4. tartalmazzák – szófaja: ige; szóelemei: tartalm- (szótő), -z (igeképző), -ják (igei személyrag).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra