átkapcsolószelep, visszacsapó szelep

2011. 11. 08.

Átkapcsoló szelep, visszacsapó szelep: Ezek az összetételek egybe vagy külön írandók?

Formailag a két kifejezés nagyon hasonló: mindkét szó igekötős igéből keletkezett melléknévi igenevet tartalmaz (átkapcsoló, visszacsapó), az igenévi jelzős kapcsolatok tagjai jelentés tekintetében összeforrtak (az igenév nem folyamatot, hanem valamire való képességet, rendeltetést fejez ki: a szelep átkapcsolásra szolgál). Ilyenkor egybeírjuk a kifejezést, mert az egy szótagos igekötő nem számít külön összetételi tagnak: „átkapcsolószelep”.
A másik esetben a „visszacsapó szelep” írásmódot a 112. szabálypont magyarázza (ha a melléknévi igenév vagy a hozzákapcsolódó szó összetett, akkor különírjuk). Ezt az írásmódot találjuk a Műszaki helyesírási szótárban is.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra