Amerikai Egyesült Államok betűszóként: USA

2011. 11. 09.

Miképpen rövidítjük az „Amërikai Ëgyesült Államok” alakulatot? Így: AËÁ?

A Nyelvművelő Kézikönyv (Grétsy–Kovalovszky, Akadémiai, 1985) „mozaikszók” szócikkében a következőt találjuk: a mozaikszókat csoportosíthatjuk a keletkezésük szerint. Vannak belső keletkezésűek, mint pl. a „MÁV”; vannak tükörszavak, mint az „NDK”; és „vannak szép számmal idegen eredetűek is, pl. USA, FIFA. A szócikk így folytatja: „Ezeknek teljes magyar nevét (Amerikai Egyesült Államok) nem szokták rövidíteni.” Valószínűleg régi hagyományról van szó, hogy ezt az államot idegen mozaikszóval nevezzük meg. (Saját megjegyzés: az USA-t a magyar kiejtés szerint könnyebb kimondani, mint a csupa magánhangzóból álló betűszót.)
Kérdésére tehát a válasz: Amerikai Egyesült Államok betűszóval megnevezve: USA.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra