alaptörvény és Alaptörvény

2011. 11. 17.

Az új alaptörvényt láttam nagy- és kisbetűvel is írni. Melyik a helyes forma? Az Alkotmányt tudtommal mindenütt naggyal írjuk, így lesz ez az Alaptörvénnyel is?

Az alaptörvény az „állam politikai, társadalmi és gazdasági rendjét s az állampolgári jogokat és kötelességeket meghatározó törvény” (Magyar értelmező kéziszótár, Akadémiai, 2003, 23.).
Ha írásunkban nem egy konkrét törvényről van szó, hanem általánosságban írunk az alaptörvényről, akkor az köznévként kis kezdőbetűs. Ha azonban tulajdonnévként, egyedi címként használjuk, a nagy kezdőbetű a megfelelő: Alaptörvény.
Ez a kettősség az alkotmány és Alkotmány szó írásmódjában is megfigyelhető.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra