spin, karosszéria

2011. 12. 15.

Hogyan ejtendő (IPA) magyarul a spin (a részecskék saját, belső impulzusmomentuma): [ˈʃpin] vagy [ˈspin]?
Hogyan ejtendő (IPA) a karosszéria: [ˈkɒroʃse:riɒ] vagy [ˈkɒros:e:riɒ]?

A karosszéria szó ejtése [ˈkɒros:e:riɒ], mert az nem a karos + széria szavak összetételéből jött létre, hanem a francia carrosserie szó átvétele. Szótagolása is ennek megfelelően: ka-rosz-szé-ri(-)a (l. Osiris-helyesírás).

A spin szó mellett szótáraink (Osiris-féle Idegen szavak szótára, Bakos-féle Idegen szavak és kifejezések szótára, Tótfalusi-féle Idegenszó-tár, Osiris-helyesírás stb.) nem tartalmaznak kiejtési információt, és ez arra utal, hogy a szót magyarosan, [ˈʃpin] formában ejtjük (l. spenót, spicli, sport stb.).

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra