mondatok helyessége

2012. 01. 27.

Éva és Kati térdigérő hóba baktattak.
Másnap amikor kiballagtak, meglátták a rókát.
Nyelvtani szempontból helyesek-e a mondatok?

Az első mondat a köznyelvi normának megfelelően:
Éva és Kati térdig érő hóban baktatott/baktattak.
„Az egyes számú alanyok mellett az állítmány általában egyes számú, de néha lehet többes számú is” (Magyar grammatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000, 405.). A választás a beszélőtől függ: az egyes számú alanyokhoz igazítja (alaki egyeztetés), vagy a többességet veszi figyelembe (értelmi egyeztetés).

Másnap amikor kiballagtak, meglátták a rókát.
Ebben az összetett mondatban az „amikor” szórendi helye lehet a gond. Általában a kötőszók a mondat elején vannak: „Amikor másnap kiballagtak, meglátták a rókát.”
Számtalan hétköznapi mondat és jó néhány irodalmi példa bizonyítja, hogy a kötőszó hátrébb is kerülhet („Balsors akit régen tép, hozz reá…” ahelyett, hogy Akit a balsors régen tép, arra hozz…). Ezt a megoldást többféleképpen ítélik meg: az élőbeszéd lazaságának mondják; vagy lehet még kiemelés, nyomatékosítás, elég csak a Himnuszból vett idézetre és a „Másnap amikor kiballagtak…” változatra gondolni.
A két tagmondatot a közlési szándéktól függően így is tagolhatjuk: „Másnap, amikor kiballagtak, meglátták a rókát.” – közbevetés az „amikor kiballagtak”.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra