hosszspekuláció, besszspekuláció

2012. 02. 29.

Tőzsdei szakkifejezés helyesírásához kérek segítséget. Kétféle spekuláció, a hausse (hossz) és a baisse (bessz) helyesírásában vagyok bizonytalan.
Először is helyesek-e a magyar alakok, másodszor kell-e kötőjel a magyar, ill. idegen megnevezés és a spekuláció szó közé?
Például helyes-e így ez a mondat: A tőzsdei spekuláció két alapvető módja az értéknövekedésre való spekuláció, ennek neve a hossz (vagy hausse), és az értékcsökkenésre való spekuláció, amelynek neve a bessz (vagy baisse) spekuláció.

A magyaros átírás a szokásos, így közli a két tőzsdei szót több szótár is (Magyar értelmező kéziszótár, Idegen szavak szótára, Osiris Kiadó Helyesírás c. kötete). Ez utóbbiban benne van a hosszspekuláció szóösszetétel is, ennek mintájára: besszspekuláció.
A példaként idézett mondatban a két azonos utótag miatt az elsőnél kötőjelet alkalmazunk, azzal jelezzük a hiányzó összetételi tagot: hossz- és besszspekuláció.
Az idegen formákat a néma e miatt kötőjelesen írjuk: hausse- és baisse-spekuláció – bár látjuk, nem szükségesek, mert a magyar változat már elfogadott.
Az és elé nem kell vessző (azonos mondatrészek lévén).
A mondat helyesen: A tőzsdei spekuláció két alapvető módja az értéknövekedésre való spekuláció, ennek neve a hossz- és az értékcsökkenésre való spekuláció, amelynek neve a besszspekuláció (hausse- és baisse-spekuláció). – Az idegen változatokat áthelyezve egyértelművé válik, hogy a kötőjelezést miért használjuk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra