megfojtódik

2012. 03. 04.

Mit jelënt a „(meg)fojtódik” szó?

A nem szótározott szóalak jelentésének megadásához nézzünk az élő nyelvből egy példamondatot:
„A keresztény világ nagy részén a karácsony „megfojtódik” a felesleges dolgok és ajándékok sűrűjében.”
Ady Endre versében is előfordul:
„Megfojtódik Európa közepén
Egy szép népség, már álomban is pőre…”
(Dal a hazugság-házról)

A megfojt igéből továbbképzett szó ún. mediális ige, mely kifejezi az igei cselekvés elszenvedőjét (személyeket, dolgokat), melyekkel állapotváltozás történik. (Keszler Borbála szerk.: Magyar grammatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000, 86. o.)
A példamondatban a karácsonyt fojtják meg a felesleges dolgokkal, ajándékokkal, az Ady-idézetben egy szép népet fojtanak meg Európa közepén, s mindkét szövegben érezhető a halottá válás, elpusztulás (az állapotváltozás).
A kevésszer előforduló megfojtódik jelentése tehát: ’akit, amit megfojtanak’.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra