vesszőhasználat az és kötőszó esetében

2012. 03. 05.

Indokolt-e a vessző a kötőszó előtt ezekben az esetekben:
„A jót tisztelő és a jóval egylényegű gyülekezet.”
„Az vezetők által életre hívott és elmúlásra ítélt szervezet.”
„Nincs és nem is lesz befolyásunk rá.”
„Mi értelme, hogy az ember tudatlanokat oktasson, és bűnösöket próbáljon jó útra téríteni?”

Az első két mondatban bár különböző bővítményekkel ellátott, de egymásnak mellérendelt, azonos szerepű mondatrészeket találunk (tisztelő, egylényegű, illetve hívott, ítélt), melyeket az és kötőszó kapcsol össze. A 247/d. helyesírási szabálypont értelmében közéjük nem teszünk vesszőt.

A harmadik mondatban az és kötőszóval összekapcsolt állítmányok (nincs, nem lesz) nem képviselnek önálló tagmondatot, hiszen csak közös bővítményeik vannak, és a bővítési lehetőségeik is azonosak, ezért itt sem tesszük ki a vesszőt (OH. 2006, 324–325. oldal).

A negyedik mondatban mindkét állítmánynak (oktasson, próbáljon) az alanytól különböző, külön bővítménye van, és azok nem alkotnak párhuzamos szerkezetet, így a vesszőt ez esetben ki kell tenni (OH. 2006, 325. oldal).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra