pragmatikai alapú nagybetűsítés

2012. 04. 06.

Szeretném megkérdezni, hogy üdvözletekben, levelekben miképpen írandóak a „neked”, „nektek”, kis n-nel vagy naggyal?

Különösen az informális levelek és a különféle hivatalos iratok megszólításában az első szó és a tulajdonnévi tagok mellett rendszerint az összes többi főnév is nagy kezdőbetűs. A nagybetűsítés ezekben az esetekben valamiféle tisztelet, nagyrabecsülés érzékeltetésére szolgál, ha valaki levélbeli megszólításban nem él a nagybetűs formákkal, az nem számít nyelvi értelemben vett hibának.
A megszólításra alkalmas főnevek, főnévi csoportok, valamint a második személyű személyes névmások (mint például a neked, nektek) szövegen belül is lehetnek nagy kezdőbetűsek a fokozott tisztelet kifejezésére, a kezdőbetű megválasztása a közlő szándékától függ: Bárcsak neked/Neked is részed lehetne ennek a gyönyörű tájnak a látványában! (Osiris Helyesírás, 2004, 144.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra