szekernye etimológiája

2012. 04. 13.

Mi a „szekernye” etimológiája?

A ‘csizmaszerű bőr lábbeli’ jelentésű szekernye szláv eredetű, a szláv skora ‘bőr’ származéka. A magyarba egy közelebbről meg nem határozható szláv nyelv skornije (többes számú nőnemű) alakja került át. A szóeleji mássalhangzó-torlódás feloldása, valamint a hangrendi kiegyenlítődés eredménye a szekernye, szerkörnye. (A magyar nyelv-történeti etimológiai szótára. Főszerk.: Benkő Loránd. Akadémiai, 1967-1976. 3. kötet 702. o.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra