különszerűleg

2012. 07. 13.

Mit jelent: különszerűleg?

Kevés találat van a kérdezett szóra, szótárakban sem bukkantam rá. A szövegkörnyezetből a különszerű ’különleges’, a különszerűleg ’különösen’ jelentése következtethető ki. Mai szövegben régies hatású a különszerűleg.
A 19. század második felében, a 20. század elején használt szóra néhány példa a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének honlapján elérhető Magyar történeti korpuszból:
„És Madách, a fölszabadult ihlet erejével, saját életének szerteheverő lelki romjaiból valami különszerű jelképes alkotást emel, mely első tekintetre semmivel sem árulja el a benne lappangó egyéni élettörténetet.” (1900 Palágyi Menyhért)
De még az ilyen gazdag szellem is jövendőben különszerű, nem hasonlító hajlamok és ösztönök és munkálatbani kapkodások miatt lakolni fog balga neveltetéseért. ([1846] Bajza József: Nemzetiség és nyelv. In: Válogatott cikkek és tanulmányok. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest. 1954)
A szerű (régies írással szerü, pl. szabályszerű) a nyelvújítás korában vált népszerűvé, ugyanúgy, mint a -lag/-leg határozórag.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra