idegen név toldalékolása

2012. 09. 01.

Hogyan kapcsolom a val,vel toldalékot az alábbi idegen névhez: Fleiss?

A magyar helyesírás szabályainak 217/c. pontja a következőket írja: „A mássalhangzót jelölő kettőzött betűre végződő idegen tulajdonnevekhez az azonos betűvel kezdődő magyar toldalékot (s így a -val, -vel és a -vá, -vé rag megfelelő alakját is) kötőjellel kapcsoljuk, hogy a név alapformája világosan kitűnjék: Mann-nak, Tallinn-nál, Scott-tól, Falstaff-fal, Grimm-mel, Scott-tal stb.”

Ezek alapján a kérdéses név -val, -vel ragos formája vagy Fleiss-szel (ha a név kiejtése kb. [flejsz]), vagy Fleiss-szal (ha a kiejtése kb. [flájsz]).

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra