jövő idő, szokás

2012. 10. 02.

Hogy helyes, vagy ha mindenhogy, melyik forma használata célszerűbb: „Azért le nem fogok esni” vagy „Azért leesni nem fogok”? „A halottat el szokás temetni” vagy „A halottat szokás eltemetni”?

Az első esetben van egy segédigénk (a ‘fog’), amely megváltoztatja a mondatviszonyokat, ez lesz ugyanis a mondat állítmánya, ezért nem választhatjuk el egymástól a szavakat pl. ilyen módon: Azért le nem fogok esni. A mondatrészek egybetartása végett az ‘Azért nem fogok leesni’ szórendet javaslom.

A második mondatban „A halottat el szokás temetni” szórend valószínűleg a segédigék közbeékelésének mintájára jöhetett létre: el kell menni, el szabad tenni stb. A ‘szokás’ azonban itt főnév, ezért inkább ‘A halottat szokás eltemetni’ szórendet javaslom, de hozzá kell tennem, hogy mindkét forma él az élőbeszédben, jelentésük közel azonos, a beszédszituációtól is függhet, hogy a beszélő melyiket választja.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra