Lehet, hogy…

2012. 11. 27.

A ‘kell hogy’, ‘persze hogy’ kifejezéseknél nem teszünk vesszőt a szavak közé, a ‘lehet, hogy’-nál mért kell vessző?

A persze beszélői viszonyulást kifejező módosítószó. Azokban az esetekben, amikor nem tagolódik el a mondattól, és a beszédben nem választja el szünet, a vesszőt nem kell kitenni. Ez vonatkozik a „persze hogy” szerkezetre is (OH., 2004, 328., 1184.). A „kell hogy” szerkezetre az igekötős igét tartalmazó mondatátszövődések vessző nélküli használata volt erőteljes befolyással, így maradt el a kell után a vessző (330.).

A „lehet, hogy” szerkezet alanyi alárendelő összetett mondat része, melyből hiányzik az utalószó. Az alárendelő összetett mondatok tagmondatait vesszővel választjuk el (324.): Lehet (az), hogy…
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra