e-mail cím, e-maileket

2013. 01. 11.

A magyar nyelvben tudtommal az ‘e-mail’ a helyes forma. Viszont azt, hogy ‘e-mail cím’, vagy ‘(megnézem) az e-mailjeimet’ (valójában a leveleket, de mindkét kifejezést használjuk a mindennapi beszéd során), hogyan írjuk?
Illetve mi a szakmai állásfoglalás az újabb, angol nyelv hatására a magyarba került szavak írására vonatkozóan? Olyanokra gondolok, mint a ‘lájkol, onlájn’ szavak. Ezeket a magyar kiejtés szerint érdemes írni vagy meghagyjuk az eredeti írásmódot: ‘online’, de: ‘likeol/like-ol’? Ha előbbi, akkor egy szövegen belül gondolom, jobban mutat, ha minden szót ugyanolyan felfogás szerint írunk, tehát akkor ‘ímél’? Vagy utóbbi már annyira meg van honosodva az angol írásmód szerint, hogy ugyanabban a mondatban/szövegben lehet ‘e-mail’ és ‘lájkol’ is?

A kérdezett szó helyesírása, a helyesírási szótárakban rögzített formája: e-mail cím, e-mailjeimet. Különböző elvek alapján írjuk őket így. Ha egy kötőjeles idegen kifejezéshez egy újabb tag járul összetételi tagként, akkor célszerű azt különírni: e-mail cím (OH. 277.). Ha az idegen szavak végén ejtjük az utolsó betűt, akkor a toldalékot közvetlenül ehhez a betűhöz kapcsoljuk: e-mailjeimet (A magyar helyesírás szabályai 215., 216. pontjai).

Az idegen szavak írására nincs egységes írásmód. Amikor egy idegen írásmódú szót a magyarban elkezdenek használni, eleinte az eredeti nyelv szerint írják (pl. sokáig file-ként). A helyesírási szótárak összeállításakor a gyakran használt idegen szavakat kiejtés szerint javasolják írni, pl. így lett a file is fájl. A magyar írásgyakorlatban tendenciának látszik az olyan nyelvekből átvett szavaknál, amelyeknek a kiejtése és az írásképe erősebben eltér egymástól. Emiatt van az az érzés, hogy az angolból bekerülő szavakra lenne valamilyen külön megoldás. Megszokottá kezd válni – megfigyelésem szerint – az angol szavak átírása, néha egymás mellett él az eredeti és az átírt változat. A használt idegen szavak még a helyesírási szótárak szerint is különbözőképpen írandók, míg az egyiknek már javasolják az átírását, másoknál még nem került be a szótárba a kiejtés szerinti írás. Sőt a nyelvhasználók a szótártól eltérően is használják az átírt alakot, és lehet, hogy egy későbbi szótárban már ezt javasolják.

A helyesírási szótárakban még nem közölt idegen szavak írásában a kialakult szokás és az egyéni választás a döntő. Emiatt nem mondhatjuk, hogy egy adott szövegen belül minden idegen szót kiejtés szerint írjanak.
(Érdekes, hogy a francia szavaknál, pl. croissant, nem jellemző az átírás…)

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra