egyévestől, de: egy hónapostól

2013. 02. 26.

Mi a szabály az egytől tízig tartó számok és a hónap, év szavak egybeírását, különírását illetően? Egyhónapostól tízhónaposig és egyévestől tízévesig mind egybeírandó?

A mennyiségjelzős szerkezetek írásáról a 119. szabálypont szól. „Egy egyszerű tőszámnévnek (ill. a sok, több, fél számnévnek), valamint egy -i, -ú, -ű, -jú, -jű, -s, -nyi képzős egyszerű melléknévnek a kapcsolatát egybeírjuk: harmincnapi, kilenchavi, stb.”
A kérdésben szereplő szavak közük egybeírjuk tehát az „egyévestől tízévesig” szavakat.
„Ha azonban akár a melléknév, akár a számnév, akár mind a kettő összetett szó, a kapcsolat számnévi tagját különírjuk a melléknévi tagtól: hat vegyértékű, egy szótagos, stb.” Ez alapján különírjuk az „egy hónapostól tíz hónaposig” szavakat.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra