vettette

2013. 03. 22.

A vetette ige műveltető-e? Hogyan helyes? Mátyás bátyját az előző király végeztette ki, Mátyást magát fogságba vettette (vagy: vetette).

A műveltető ige képzője a -t végű igékhez -at, -et, vagy -tat, -tet formában járul. Ha a szóvégi t-t mássalhangzó előzi meg, akkor -at, -et a képző (pl. fest, festet). Ha a t-t magánhangzó előzi meg, akkor -tat, -tet (pl. nyit, nyittat; vet, vettet). Az igét a megadott szövegkörnyezetbe illesztve a „vettette” igealakot kapjuk. L. 40. szabálypont.
Egyébként a „vetette” is lehet műveltető ige, de nem a „vet”, hanem a „vesz” ige megfelelő alakjaként. Például: Ezt a ruhát vetettem anyukámmal.

(HK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra