egy, lesz

2013. 06. 19.

Miért nem úgy írjuk le a szavakat, ahogy ejtjük? Ha mindenki úgy beszél, mi eltér az írásmódtól? Három dolgot említenék:
Egy, számnév formájában mindig hangsúlyos gy-vel mondjuk. A határozatlan névelő esetén mindig röviden ejtjük!
Lesz szó kimondása is ssz-szel történik. Próbálják ki,és nem hiszem,hogy magyartalan lenne a két sz-szel történő írásmód.
Attila név kimondhatatlan szó,mindenki egyértelműen „Atillát” mond. Még a beceneve is Tilla.

Az egy számnévvel az AkH. 70. szabálypontja foglalkozik, a szó alapalakjában, valamint magánhangzók között a toldalékos szóalakok és a származékszók egy részében valóban hosszan ejtjük, pl.: egyet, más részében viszont röviden, pl.: egyedül. Ha mássalhangzó következik a gy után, akkor is röviden ejtjük, pl.: egyben, egynek. Mivel írásunk a szókép állandóságára és egyszerűségére törekszik, a szó minden alakját egy gy-vel jelöljük (de: a -v rag hasonul — eggyel, eggyé).
A lesz igealakot magánhangzóval kezdődő szó előtt és mondat végén szintén hosszan ejtjük, de egyéb helyzetekben és az ige más alakjaiban nem, pl. lesztek, leszünk. Ezért itt szintén megtartjuk az egy sz-t, a szókép állandóságára törekedve (AkH. 69. pont).
Bizonyos esetekben a hagyományt követjük a kiejtéssel szemben, az Attila személynév tehát a hagyomány miatt írandó ebben a formában (AkH. 86. pont). Az Osiris-helyesírás tartalmazza az Atilla alakot is, ebben a formában is használatos ez a személynév.

(BK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra