tárgy jelölése

2013. 07. 26.

Az alábbi mondatok kapcsán szeretném a segítségét, magyarázatát kérni. 1. Írd le három mese címét! 2. Írj le három mesecímet!
Mi az oka, pontos nyelvtani magyarázata annak, hogy az első mondatban „címét” írunk, a másodikban viszont „címet”. Esetleg az igei személyrag határozza meg? Hogy következik ebből a tárgy írásképe?

Az 1. mondatban birtokos jelzős szerkezet van: mese címe (mesének a címe), ezért a birtokos személyjelhez járul a -t tárgyrag. A 2. mondatban csak mennyiségjelzős szerkezet van (három mesecím) és ehhez járul a -t tárgyrag.

(BG)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra