továbbnyomul, tovább mélyül

2013. 08. 20.

Tovább()nyomul (hadsereg), tovább()mélyül ellentét. Egybe vagy különírandók?

A „tovább” szót igekötőként egybeírjuk az igével, határozószóként külön. Néha nehéz eldönteni, hogy melyik szerepben használatos, ezért némi támpontot ad az a szokásos értelmezés, mely szerint a térbeliség kifejezéseként igekötő, az időbeliséget jelentve határozószó.
A „továbbnyomul” esetében inkább a térbeliség kifejezője (tehát igekötő, ezért egybeírjuk az igével), míg a „tovább mélyül” inkább időbeliségre utal, ezért határozószóként különírjuk az igétől.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra