enyéim, enyémek

2013. 09. 26.

Az „enyémek” és az „enyéim” között van-e olyan jelentős különbség, amely alapján az egyiket a „nyelvi sztenderd” részének tekintjük, a másikat pedig „nem kívánatosnak”? Tanácsolható-e, hogy választékos esetben inkább az egyiket használjuk, avagy ez a nyelvhasználó ízlésére, megszokására bízható (mint pl. a zsemle/zsömle)?

A két változat ugyanazt jelenti: több birtokra utal.
Eredetét tekintve az enyéim a régebbi, mely a birtoktöbbesítő jellel fejezi ki a több birtokot. Ez a sztenderd változat. A Magyar értelmező kéziszótárban nem szerepel az enyémek változat. A szótár választékosnak minősíti az enyéim ‘szeretteim’ jelentését.
Újabb fejlemény az enyém névmás esetében az általános többesjel (enyémek), ezt a főnevek toldalékolásához hasonló szóalakot a bizalmas élőbeszédben fogadják el egyes nyelvművelő munkák.
Korábbi válaszunk stiláris különbségről szól (http://www.e-nyelv.hu/2011-01-08/enyemek-enyeim/), melynek magyarázata a következő kötetekben lelhető meg:
A hétkötetes, 1962-ben kiadott A magyar nyelv értelmező szótára az enyéim mellé felvette az enyémek változatot is, sőt a még régebbi Czuczor–Fogarasi-szótár is, tájnyelvinek minősítve az enyémek (enyimek) változatot.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra