odaillőn, odaillően

2013. 09. 26.

Az lenne a kérdésem, hogy az alábbi – és ezekhez hasonló esetekben – melyik toldalékolás mellett kell döntenünk?
odaillőn – odaillően
odaadón – odaadóan
tisztelettudón – tisztelettudóan
parancsolón – parancsolóan

Az -ó, -ő képzős melléknévi igenevek és melléknevek módhatározó-ragos alakjában a kötőhang jelentésmegkülönböztető szerepű lehet. Pl. A hízelgőn (kin? főnév) látszott, hogy hízelgően (hogyan? módhatározó-ragos melléknév) viselkedik.
A kérdezett szavakban nincs ilyen megkülönböztető szerep, ezért bármelyik változat használható – az egyéni ízlés szerint. Az a, e megjelenése a rag előtt újabb fejlemény, más esetekre is kiterjed, pl. láthatók – láthatóak.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra