monetáris tanács, Monetáris Tanács

2013. 10. 02.

MNB monetáris tanács vagy MNB Monetáris Tanács?
Monetáris Tanács vagy monetáris tanács?

MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa vagy MNB pénzügyi stabilitási tanácsa?
Pénzügyi Stabilitási Tanács vagy pénzügyi stabilitási tanács?

Az AkH. 189. pontja alapján az intézmények alárendelt egységeinek nevét az alábbiak szerint írjuk:

a) Az egy intézménynek mit főhatóságnak alárendelt intézmények nevét is csupa nagy kezdőbetűvel írjuk, pl. Műszaki Kémiai Kutatóintézet (az MTA-nak alárendelve) stb.

b) egy intézményen belüli nagyobb szervezeti egység, testület stb. neve csak akkor írandó nagy kezdőbetűkkel, ha az egyediség érzékeltetésére szükség van, pl. Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya (MTA) stb.

c) Az intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusmegnevezései kis kezdőbetűsek: a Kossuth Nyomda kereskedelmi osztálya, a Bölcsészettudományi Kar gondnoksága stb. Önmagukban említve is kisbetűsek (pl. feljegyzés a jogi csoportnak stb.).

A nem állandó jelleggel működő bizottságokra stb. utaló szavak szókapcsolatok pedig kis kezdőbetűsek, pl. feljegyzés a jogi csoportnak.

A fentiekhez az Osiris-helyesírás azt fűzi hozzá, hogy az intézménynévi és a nem intézménynévi csoport közötti határ nem húzható meg élesen, sok esetben nem nyelvi háttértudás is szükséges a helyes írásmód kiválasztásához. Ezért az alegység-megnevezések esetében is terjed a nagy kezdőbetűs írásforma (de akkor minden tag nagy kezdőbetűs!).

A fentiek alapján tehát vagy a monetáris tanács, pénzügyi stabilitási tanács stb., vagy a Monetáris Tanács, Pénzügyi Stabilitási Tanács alakokat javaslom
(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra