anélkül ~ a nélkül

2013. 11. 06.

Hogyan írjuk az anélkül szót az alábbi esetekben?
„nem volt fürdőkádja, így a nélkül/ anélkül mosakodott meg”
„szüksége volt az engedélyre, mert anélkül nem szerződhetett”

Az egybeírt és különírt formának más szerepe van. Erről az AkH. 130. b) pontjában olvashatunk: „Az a, e, az, ez mutató névmásból és a különféle névutókból álló kapcsolatokat egybeírjuk, ha egységes határozószót alkotnak, továbbá ha rámutatószói szerepűek, vagy ha kötőszószerű szerkezetek részei: Ezelőtt másképp hívták. Ezután mindig jó leszek. Mindent megbeszéltünk, eszerint cselekedj! Nincs kétségem afelől, hogy ő tette. Elment anélkül, hogy köszönt volna. […] Ha ellenben a névmással nyomatékos rámutatást fejezünk ki, akkor csak a különírás a helyes: a köré a ház köré; a szerint kell eljárni, nem e szerint; a nélkül a könyv nélkül” stb.
arról, hogy a kérdéses mondatokban (szövegben) valóban nyomatékosítást fejeznek-e ki, a szöveg alkotójától függ.
Az anélkül tehát a kérdéses mondatokban egybe- és különírva is helyes lehet. Nyomatékosítás nélkül az egybeírás a megfelelő: „nem volt fürdőkádja, így anélkül mosakodott meg”, „szüksége volt az engedélyre, mert anélkül nem szerződhetett”. (OH. 2004: 122.)

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra