kettőspont

2013. 11. 17.

Ha kettőspont után mondat jön, nagybetűvel kell-e kezdeni? Pl. a Mai témánk: Tehetségesek vagy szorgalmasak? vagy pedig a Mai témánk: tehetségesek vagy szorgalmasak a helyes?

A kettőspont után akkor írunk nagy kezdőbetűt, ha az írásjelet név vagy cím követi, illetve ha egész mondatot idézünk, továbbá, ha a kettősponttal lezárt figyelemfelhívó jellegű mondatot, amelyben van egy tartalomváró szó, amelyik hosszabb kifejtést igényel, több külön mondat követ (vö. A magyar helyesírás szabályai, 245., 268., 269. szabálypont; Osiris-féle Helyesírás 2004: 142–3., 295.).
A fentiek értelmében a nagybetűs forma fogadható el.
Mai témánk: Tehetségesek vagy szorgalmasak?
(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra