Szentháromság-tan

2013. 12. 23.

A kérdésem többszörösen összetett szavak helyesírásával kapcsolatos. Az egyik a Szentháromság-tan, amelynél ha jól értem, azért kell kötőjelezni, mert a -ság már fogalomképző, s így végül is négy szó szerepel ebben a szóösszetételben. A másik a testetöltés, ami mint teológiai szakkifejezés az én olvasatomban állandósult, rögzült kifejezés, az inkarnáció latin megfelelője, és a megtestesülés (teológiai értelemben vett) szinonimája, s a dogmatikában gyakran használják – különböző helyesírással.

A helyes forma: Szentháromság-tan (nem a szóösszetételi tagok miatt, hanem: tulajdonnév+köznév kapcsolat, 140., 168.szabály), vö. még Szentháromság-templom (OH. 1321). A megtestesülés szinonimájaként is különírandó a  testet öltés.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra