mozgólaboratórium, indítójármű

2014. 01. 17.

Egybeírva és két szóban feltüntetve is látom a következőket: mozgó laborítórium és indítójármű. Melyik a megfelelő leírási forma?

Az egybeírás/különírás talán egyik legnehezebb kérdésköre a folyamatos melléknévi igenévi jelzős szerkezetek írásmódja. Ha az -ó/-ő képzős igenév alkalmi jelző, akkor külön kell írni a jelzett szótól: dolgozó nő, közvetítő javaslat. Az összetétellé válást a jelentésváltozás okozza. Így ha az igenév nem folyamatra, hanem valamilyen képességre vagy rendeltetésre vonatkozik. (Osiris-helyesírás, 113. o.) A szótárban szereplő „mozgóposta”, „mozgókönyvtár” (1082. o.) alapján az egybeírást javaslom: mozgólaboratórium. Az „indítójármű” esetében a 114. oldalon szereplő szabályleírás ad fogódzót: „Jellemzően egybeírandók azok az összett alaptagot tartalmazó szerkezetek, amelyekben az alaptagnak mind az előtagja, mind az utótagja egy szótagos szóalak, és összetétel voltuk a mai nyelvi tudás számára részben elhomályosult: javítóműhely, forgószínpad stb.” Tehát: indítójármű.
(MK)

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra