monda, legenda, mítosz

2014. 01. 27.

Azt mondják, hogy a monda, a mítosz és a legenda nem ugyanaz, pedig a mítoszra és a legendára is mondani szokták, hogy monda. A kérdésem: Mi a monda? A mítosz és a legenda is monda?

A legkézenfekvőbb forrás a Magyar értelmező kéziszótár. A kötetben található meghatározások:
monda: ’Eseményhez, személyhez, helyhez fűződő, történeti és mesés elemeket tartalmazó szájhagyomány, illetve ilyen elbeszélés.’
mítosz: ’1. [Tudományos] Természetfölötti (, isteni) lényekről, hősökről, az ősidők eseményeiről szóló monda, hitrege. 2. [választékos] Valakinek, valaminek emberfölöttivé emelt irodalmi ábrázolása. Mítoszt teremt.’
legenda: ’1. [Irodalomtörténet, Vallási] Vallási tárgyú, különösen valamely szent életéről szóló csodás történet, illetve ennek műfaja. 2. [választékos] Jelentős személy(ek) nagy tetteit (kiszínezve) elbeszélő mű vagy szóbeli hagyomány. Legendák hőse. 3. Mendemonda. Ez csak legenda.’
A megadott jelentésekből látszik, hogy a tudományos szóhasználatban a három szó három különböző fogalom. A hétköznapi, beszélt nyelvben a legendának van a mondához közeli jelentése is. A szóhasználat függ attól, hogy milyen szövegkörnyezetben fordulnak elő a kérdezett szavak.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra