szóelemek

2014. 03. 19.

Mi a -ta/-te a következő szavakban: fajta, vita, vágta, vonta, szövőte?

A kérdezett szavak esetében más és más a válasz, vannak kétséges magyarázatok is.
A fajta a faj származéka a ritka -ta kicsinyítő képzőegyüttessel (mint pl. bokréta).
Vita: Az egyik magyarázat szerint a vítat igéből keletkezett elvonással. (A vitat a vív rövidebb ví alakjának származéka a -tat műveltető képzővel, eredetileg vítat formában és ‘egymás ellen feltüzel’ jelentéssel. A fegyveres összecsapásról később az érvek viadalára vonódott át a szó értelme; az igéből elvont vita is egy ideig párharcra, viaskodásra értődött. A másik magyarázat szerint a régi vitálkodik ’gáncsoskodik’ jelentésű igéből keletkezett képzőelvonással.
A vágta hasonlóan az előzőhöz a vágtat képzett igéből származik, utólagos elvonás.
A vonta (pl. a hajóvonta szóösszetétel alaptagja) ún. igei igenév, a melléknévi igenév t képzőjével keletkezett a von igéből.
A szövőte régi szótárakban fordul elő, pl. a Czuczor–Fogarasi-féle szótárban, ’szövőszék’ jelentésben, a sző ige v-t tartalmazó szótövéből alakult főnévképzővel, vagy a szövéte, szováta, esztováta szóalak t-je kerülhetett bele a hasonló hangzás alapján. (Ez utóbbi csak feltételezés.)
(Etimológiai, értelmező szótárak alapján)
(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra