városrész- és lakótelepnevek

2014. 06. 03.

A városrészek, lakótelepek helyesírásában nagy ingadozást látok: Akadémiaújtelep, Szent Lőrinc-telep, Lónyaytelep, József Attila-lakótelep, Kossuthtelep stb. Van közöttük 8 szótagos többszörös összetétel, melyet mégis kötőjel nélkül írunk, tulajdonnévi előtagú, melyet kötőjellel írunk, de olyan is, amelyet nélküle. Aztán itt van pl. Szentistvánbaksa, amely nem lakótelep ugyan, de mégis településnév. Mi a szabály?
Hogy kell írni, hogy: Vasutastelepülés, hogyan kellene írni?

A városrészek, lakótelepek (lakóparkok) neve többféle tulajdonnévi csoportba sorolható, ezért különböző helyesírási szabályok vonatkoznak rájuk. Pl. a több elemből álló magyar nyelvű helységneveket egybeírjuk (175b), ezek szerint: Akadémiaújtelep (illetve: Újakadémiatelep, Régiakadémiatelep); a tulajdonnévi előtagú földrajzi neveket viszont kötőjelezzük (176b): Szent Lőrinc-telep (vö. József Attila-lakótelep) stb. Ki nem fejtett szabály, hogy a településneveket, városrészneveket soha nem kötőjelezzük, az egyéb alakulatokban (pl. lakótelepnevek) követjük a tulajdonnevek szerkezete szerinti helyesírást. Szentistvánbaksa természetesen egybeírandó. BG
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra