Skyjal, Hertzcel

2014. 11. 20.

Egy cégnek az az angol neve, hogy Sky. Hogy kell írni: Sky-jal vagy Skyjal? És mi a helyzet a Hertz-cel/Hertzcel?

A helyesírási szabályokat (Akadémia Kiadó) részletesebben magyarázza az Osiris Kiadónál megjelent Helyesírás c. könyv. Kérdésére a 275-276. oldalon található a válasz.
Az y-ra végződő szavak, tulajdonnevek toldalékolásához alapvetően kétféle helyesírási szabályt kell figyelembe venni.
1. Rendszerint közvetlenül, kötőjel nélkül kapcsoljuk a szóhoz a toldalékot, ha az y az i vagy a j hangot jelöli, és nem egy bonyolultabb betűkapcsolat utolsó betűje: pl. Billyhez, Henrytől, Hemingwayjel, Montgomerynek, curryt.
2. Ha az y egy bonyolultabb betűegyüttes része, akkor kötőjelesen írjuk: McCartney-val, Janey-val (az -ey jelöli az i-t).
A Skyjal az előbbi csoportba tartozó tulajdonnév.
„A -val, -vel és a -vá, -vé rag a mássalhangzót jelölő nem magyar betűre vagy betűkapcsolatra végződő idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez úgy járul, hogy v-je teljesen hasonul az utolsó kiejtett mássalhangzóhoz: Andrićtyal, Balzackal, pechhel, Bachhal, Greenwichcsel, Steinbeckkel, Engelsszel, Hertzcel, fixszel, fixszé, ortodoxszá, Félixszel, Marxszal stb.”
(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra