összekapcsolt állapothatározó

2016. 01. 19.

Hogyan kell mondatrészek szerint elemezni az alábbi mondatot?
Ostorral a kezében ment végig az utcán.

Az állítmány a ment végig igekötős ige (jelen esetben elválik az igekötő). Az egyes szám harmadik személyű alany hiányzik. Az utcán helyhatározó. A mondat maradéka igazán érdekes. A magyar nyelv könyve (Adamikné Jászó Anna főszerk. Trezor, Budapest) 2001-es kiadása szerint az ilyen határozók (gyerekkel a karján, kezében az ernyővel vagy a mi esetünkben: ostorral a kezében) ún. összekapcsolt állapothatározók (349. o.). Azért összekapcsolt, mert alárendelő szintagmatikus kapcsolatból alakult ki.
vissza a főoldalra