számontart

2016. 02. 20.

Melyik a helyes: számonkérhetőség vagy számon kérhetőség? (Vö. http://www.e-nyelv.hu/2011-05-10/szamonkeroen/ és http://www.e-nyelv.hu/2011-03-12/szamon-kerhetokke/) Bizonyos szókapcsolatok egybeírása ingadozik részben az igekötővé válás folyamata, részben a szabályzatban is jelzett „kialakult szokás” miatt (12. kiadás, 135. szabálypont). Ezek közé tartozik a számon kér, amelyet az új szabályzat már alapalakjában is igekötős igeként egybeír: számonkér (498. oldal). Ezzel a korábbi ingadozásnak vége, a számonkér és összes képzett alapja egybeírandó! (BG)
Érdeklődöm, hogy a számon tart esetére is ez vonatkozik? Az Osiris helyesírás még külön írva közli (a számon kér-hez hasonlóan). Ha a számonkér ma már egybe írandó, akkor talán a számontart is, nemde?

A helyesírási szabályzat 12. kiadásának A megváltozott helyesírású szavak jegyzékében szerepel a számontart ige is, immár egybeírva. A számonkérhetőség szintén egybeírandó.
(MK)
vissza a főoldalra