meg kell (,) hogy mondjam

2016. 10. 08.

Valaha úgy tanultam, hogy a meg kell hogy mondjam-szerű szerkezetben nem használjuk a vesszőt. Most mi az álláspont ebben?

Az írásgyakorlatban a mondatátszövődésnek az a formája okozza a legnagyobb gondot, amikor a főmondat a „kell” igét tartalmazza, és a mellékmondat igekötős igei állítmányának igekötője szövődik át a főmondatba: „Ki kell (,) hogy mossam a függönyt.” Ilyenkor fakultatív a vesszőhasználat. Ez ebben a formában nem hibáztatható. A „kell, hogy kimossam” típusú szerkezetben kötelező a kötőszó előtti vessző használata, a „ki kell (,) hogy mossam” szerkezetben azonban nem (Osiris, 330.) Tehát: meg kell (,) hogy mondjam.
(MK)
vissza a főoldalra