-s végű névszók tárgyragos alakja

2016. 12. 29.

Melyik a helyes toldalékos forma? Tom Hankst vagy Tom Hankset; Torsten Fringst vagy Torsten Fringset.

A jelenséget tő- és kötőhangzó-váltakozások néven tárgyalja a Nyelvművelő kéziszótár (2/1047). A magyar nyelvben az s végű névszók tárgyas alakjában ingadozás figyelhető meg: ágenst (ágenset), asszisztenst (asszisztenset), incidenst (incidenset). Az -ns, -ss végű idegen eredetű szavak tárgyragos alakjában a kötőhangzó nélküli forma tűnik igényesebbnek (NymKv. 2/1071). A kézikönyv nem tér ki a bonyolultabb, mássalhangzótorlódásra végződő idegen formákra, de úgy véljük, az ajánlás ezekre is érvényes. (BG)
vissza a főoldalra