kettős állítmány

2017. 08. 18.

Az ilyen mondatoknál hogyan kell használni a vesszőt: „Le kell mondjunk a felesleges evésről”? (Ha a kell után tesszük, elválasztjuk a le-t a mondjunk-tól – pedig ezek összetartoznak.)

Az ilyen szerkezeteket „kettős állítmány”-nak nevezzük, melyek egy „alanyi alárendelő összetett mondat tagmondatainak átszövődéséből” jöttek létre.” (MGr.) Vagyis: „Le kell mondjunk a felesleges evésről” = kell az, hogy lemondjunk a felesleges evésről ~ le kell mondanunk a felesleges evésről. Ilyenkor teljesen természetes, hogy a kell elszakítja az igekötőt az igéjétől. Ebben és az ehhez hasonló esetekben még akkor sem kell vesszőt használni, ha a ‘kell’ után a ‘hogy’ kötőszó is beékelődik a mondatba. Helyesen tehát: Le kell mondjunk a felesleges evésről. (MK és MP)
vissza a főoldalra