idegen szavak és összetételek

2017. 08. 29.

Mit javasol, hogyan írjam magyarul a Whispered ‘Ah’ (suttogó áh) és a non doing (nem csinálás) kifejezéseket? Nagybetűvel, kötőjellel, macskakörömmel?
Kötőjellel írjuk? Az Alexander-módszert tanuló tanárjelöltek Alexander-technika()tanárképzésben vesznek részt, és Alexander()tanárok lesznek.

Ahhoz, hogy az idegen kifejezések fordításával kapcsolatban pontos választ tudjunk adni, mindenféleképpen ismernünk kéne a tágabb kontextust. A whispered végződése (-ed) arra enged következtetni, hogy egy befejezett folyamatról/cselekvésről van szó, így tehát a suttogott/elsuttogott „ah”/„áh”/„á” stb. helyesebbnek tűnhet. Ha ez a szerkezet nem címként (vagy valamilyen más egyéb tulajdonnévként) szerepel a szövegben, akkor nem indokolt a nagy kezdőbetűk használata. Az „ah” vagy ennek bármely változata állhat idézőjelek között, bár anélkül is elfogadható – ha viszont egy konkrét személy reakciójának felidézéséről van szó, akkor szerencsésebb elé és mögé kitenni az írásjeleket.
A non doingnak többféle fordítása is lehet, ez is a szövegkörnyezettől függ. Néhány megoldási javaslat: nem csinálás, meg nem csinálás, nem tevés, meg nem tevés, el nem végzés, [egy feladat, kötelesség végzésének] abbahagyás[a], ignorálás[a]/mellőzés[e] stb.
A tulajdonnevekhez a közszói utótagokat kötőjellel kapcsoljuk, így tehát: Alexander-tanárok a helyes alak. Ha az Alexander-technikát alkalmazó tanárképzésről van szó, akkor: Alexander-technika-tanárképzés (bár ez így nagyon erőltetettnek és kissé helytelennek is látszik). Ehelyett a szerkezetes megoldást, illetve a körülírást szoktuk javasolni. (OH. 134–135. o.) (MK és MP)
vissza a főoldalra