egy kiszolgálóhelyes

2017. 11. 22.

Hogyan írandó: egy kiszolgálóhelyes bolt (oly bolt, melyben egy kiszolgálóhely van).

A helyes írásmód: egy kiszolgálóhelyes bolt. Ha két szó kapcsolatában az előtag egyszerű tőszámnév, az utótag -s képzős egyszerű szó, akkor a tagokat egybeírjuk, Ha azonban akár az előtag, akár az utótag, akár mind a kettő összetett szó, a kapcsolat elő- és utótagját különírjuk (AkH. 117. szabálypont). (MKné)
vissza a főoldalra