az “eszik” ige beálló melléknévi igenévi képzős alakja

2018. 09. 20.

Az eszik, iszik igéből képzett beálló melléknévi igenév képezhető-e a tesz–teendő mintájára?

A magyar nyelv természetes nyelv, így nyilvánvalóan vannak úgynevezett “nyelvi hiányok”. A “tesz, vesz, lesz, eszik, iszik, hisz, visz” igék tőtanilag egy csoportba tartoznak, s közülük csupán kettőnek van beálló melléknévi képzős alakja: “leendő, teendő”. A többinek nem használatos (a fentiek alapján “eendő” volna például az “eszik” igének). Ilyenkor rokon értelmű szavakkal élhetünk (pl. “elfogyasztandó”), vagy körülírást is alkalmazhatunk: “(majd) meg kell enni.” Hasonlóképpen az “iszik” ige esetében. Korábbi válaszaink még. https://www.e-nyelv.hu/2014-05-01/eendo-ivando-iando/
ivandó

https://www.e-nyelv.hu/2011-03-26/felviendo-anyag/ (MKné)
vissza a főoldalra