otthagy, ott hagy – itt hagy

2018. 12. 27.

Az MTA helyesírási szótára szerint az otthagy és az otthagyott egybeírandó, az itt hagy és az itt hagyott pedig külön. Mi ennek az oka? Hibásan szerepelne az adatbázisukban, vagy valóban van olyan szabály, ami indokolja ezt?

Az otthagy ‘nem visz magával, elhagy’ jelentésben írandó csak egybe, a szótár tartalmazza a határozószói jelentésben a különírást is: ott hagyta, ahol volt (AkH. 440. old.). Az itt hagy esetében pedig csak a határozószói jelentésben szerepel: itt hagy: ‘itt felejt’ (323. old.). Vagyis valamennyi helyesírási forma helyes. (BG)
vissza a főoldalra