didzseridu, didgeridoo

2019. 04. 08.

Didgeridoo vagy didzseridu a helyes forma, illetve hogyan kapcsoljuk a szóhoz a toldalékokat?

Az AkH. 202. pontja szerint ha egy latin betűs írású nyelvből átvett idegen szó közkeletűvé válik, eredeti írásmódját a magyar kiejtést tükröző formával váltjuk fel. (Az már más kérdés, hogy mikor válik egy idegen szó közkeletűvé, és mikor kerül be a szótárakba az átírt változat.) Jelen esetben még egymás mellett él a két változat, nagyon gyakori azonban a didzseridu írásmód, tehát nyugodtan használható. A toldalékolt alakok: didzseridut, didgeridoot (vö. voodoot, Osiris, 276. oldal). (MKné)
vissza a főoldalra